[masp]HT09[/masp]


[giaban]50,000đ[/giaban]

[giacu]75,000đ[/giacu]
[tinhtrang]Sắp hết hàng[/tinhtrang]

[chitiet] 
Cơm rang dưa bò là món ăn rất ưa thích của đại bộ phận quần chúng nhân dân
[/chitiet][luachon]
LOẠI:
GIÁ (VNĐ)

60,000 đ

55,000 đ

50,000 đ
[/luachon]